کلاس روزگار

                                       

در کلاس روزگار

درسهای گونه گونه هست

درس دست یافتن به آب ونان

درس زیستن کنار این و آن

درس مهر

درس قهر

درس آشنا شدن

درس با سرشک غم ز هم جدا شدن

در کنار این معلمان و درسها

در کنار نمره های صفر و نمره های بیست

یک معلم بزرگ نیز

در تمام لحظه ها ، تمام عمر

در کلاس هست و در کلاس نیست

نام اوست : مرگ

و آنچه را که درس میدهد :زندگیست

        ( فریدون مشیری )

/ 5 نظر / 7 بازدید
شهريور

اسپنددخت عزيزم آنقدر انتخاب های زيبايی داری که اصل مطلب گفته می شود .ما يک روز به دنيا می آييم که خودمان هيچ دخالتی نداريم و يک روز می ميريم که باز هم نمی توانيم دخالتی داشته باشيم ولی در اين فاصله چگونه زندگی کردنمان به ميل واراده ماست کاش روزی که می رويم معلم اولمان (خدا)از ما راضی باشد .

فروردين

خدايا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی ومارستگار

الهه

ديداد