دیداد سه شنبه 1/12/1385 - 11:28

    دوازده ماه هر سال از تو جان یافت
به هر سالت همان ماهت کند یاد
گلستانیست از ماه های هر سال
پدر یادت کنیم هر دم به هر ماه
نام پارسی- نام پهلوی - اوستایی - نام فرشتگان
-------------------------------------------------------------
فروردین- فرورتین- فره وشی- فروهر-نیرو پیشرفت
اردیبهشت- ارتاوهیشتا- اشاوهیشتا -بهترین راستی و پاکی
خرداد - خردات - هنورو تات- تندرستی و رسایی
تیر - تیشتر - تیشتریه - ستاره باران
امرداد - امرتات - آمرتات - بی مرگی. جاودانی
شهریور - شهریور - کشریا وریا- شهریاری. نیرومند
مهر - میتر - میثر - دوستی. پیمان
آبان - ابان - اپم - آبها. هنگام آب. پاکی
آذر - اتور - اتر. ادر - آتش. فروغ
دی - د زو - د زوه. دثوش - آفریدگار.آفریننده
بهمن - وهومن - وهو منه - اندیشه نیک. عادل
سپندارمذ - سپندارمت- سپنتا آرمنیتی- فروتنی و مهرپاک
درود برعشق به اندیشه پاک پدر و مادرگرامیمان
از صدای سخن عشق ندیدم بهتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 

                                                                                     ( دیداد  )

/ 5 نظر / 6 بازدید
اسپنددخت

ديداد عزيزم، اين مطالب تحقيقی که شما برايمان مينويسيد هم ارزش تاريخی دارد وهم کار شما برای کوچکترها و بچه های ما بايد الگو باشد . وقتی دايی و عمو ی آنها بعد از ۳۰ سال دوری از کشور و فرهنگ ملت خودش در اين حد سواد و مطالعه دارد ، بچه های ما بايدبدانند که اين فرهنگ ايرانی چقدر برای ما با ارزش است و وظیفه خودشان را در حفظ و مطالعه آن بدانند. دوستت داريم و ممنونتيم

ديداد

در تقويم زرتشتی که تا کنون بهترين تقويم شناخته شده است هر سال دارای ۳۶۵ روز و هر ماه ۳۰ روز ميباشد اما ۵ روز باقيمانده ۵ روز آخر سال است که به آن پنجه ميگويند. و زرتشتيان گويند که در اين ۵ روز فروهر انسانها و اقوام پاکشان بروی زمين خواهند آمد وتا ۱۰ روز روی زمين ميمانند وبعد به آسمانها ميروند. در تقويم زرتشتی چيزی بنام هفته وجود ندارد بلکه هفته بعد از حمله اعراب به ايران آمد. در اين تفويم روزهای تعطيل روزهای(يکم.هشتم.پانزدهم.بيست و سوم) که به اين روز ها آدينه ميگويند. در اين تقويم برای هر ۳۰ روز از ماه خود نامی دارند ودر زمانی که نام روز و ماه يکی شود جشن همان ماه ميباشد.(نوزدهم فروردين برابراست با جشن فروردینگان.فروردگان) ۱- هرمز ۲- بهمن(وهمن) ۳- اردیبهشت۴- شهریور ۵- سپندارمذ ۶- خرداد ۷- امرداد ۸- دی به آذر ۹- آذر ۱۰- آبان ۱۱- خورشید ۱۲- ماه ۱۳- تیــر ۱۴- گوش ۱۵- دی به مهر ۱۶- مهر ۱۷- سروش ۱۸-رشن ۱۹- فروردی ۲۰- بهرام ۲۱- رام ۲۲- باد ۲۳-دی به دین ۲۴- دین ۲۵- اشی۲۶- اشتاد ۲۷- آسمان ۲۸- زامیاد ۲۹- مهراسپند ۳۰- انیران . (جاودان بر خرد پاک پدر و مادر گراميمان باد)

بهمنه

ديداد جان مطالب زيبا و جالبت را برای خودم در دفتری جمع اوری کرده ام باز هم منتظر ارسال انها هستم اين تاريخ تمدن ايران وما پارسيان در همه دنيا از ارزش فوق الاده ای برخوردار است دنيای ادب و علم برای ايران باستان احترام وجايگاه خاصی قايل است

فروردين

ديداد عزيزم از اينکه زحمت کشيدی درمورد ماههای سال که گلستان هادی است تحقيق کردی خيلی ممنون

شهريور

ديداد عزيزم اطلاعات بسيار جالبی است فدات