# وطن

بیــــــا

                          آه ، فرزند راه دور !                        بیــا.....هر چه داری تو آرزوی اینجاست.......                                                                                     ( مهدی اخوان ثالث )   ادامه مطلب
/ 6 نظر / 43 بازدید