# شعر

هادی جعفری

دیگردستهای تکیده هیچ دخترقالیبافیقالیچه نخ نمای عشق راگره نمی زندبه راستیعادت به عشق ابتذال عصرماست!! « هادی جعفری »    
/ 4 نظر / 10 بازدید