استاد الهی قمشه ا ی

...صداهای بلند را می شنویم پررنـــگ ها را می بینیـــم سخت ها را می خواهیم

 غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند بی رنگ     می مانند و بی صدا می روند..

                                          ( استاد الهی قمشه ای )

/ 4 نظر / 6 بازدید
فروردين

خوشا بسعادت انها که آرام می ایند وبی صدا میروند

شهريور

در صدا ها می توان غمهای نهفته را ديد .در خنده ها بغض های فروخفته را و در آرامش طوفان دل را .بياييم از غم های هم کم کنيم

الهه

الهه

چقدر عکس زيبا و لطيفی است