مادرخو بم

                       

مادرم. عزیز خوبم. دست هایت را می بوسم که بدینوسیله از خدا ی خود تشکر کنم که چون تویی آفرید که مظهر پاکی و نمود گذشت و روحی از خود او باشی .همخونه قشنگم هر روز که از خواب برمی خیزم خدا را شکر می کنم که صورت نازنین تو را می بینم من از تمام بچه هایت خوشبخت ترم چون همیشه در خانه صدای تو را می شنوم .روی ماه تو را می بینم وهر روز با بوسه تو بیرون از خانه می روم دلم برای بقیه می سوزد که به اندازه من خوشبخت نیستند .ای من به فدای تو دستهایت را که گواه همه روزهای بچه داریت می باشد می بوسم .پا هایت را که نشان استواری و تحمل است می بوسم .و همیشه به خاطر داشتن تو خدا را شکر می کنم .

                                                         ( شهریور )

/ 11 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهری

گل های نازنینم .اميدوارم همه شما خوشبخت و در راه خدا راه وری شايسته باشيد.خدايا چقدر سعادتمندم که فرزندان خوبی دارم .خدايا خودت حفظشان کن.

ثريا

خوش به حال خانه هايی که خورشيد مادر گرمشان ميکند ،يا خودشان مادر هستند . قدر هم را بدانيد .

مطرب

من در مقابل اين همه صفا و صميميت و عشق عاجزم از حرف زدن . خدا مادران و فرزندان خوب را در پناه خودش حفظ کند .

ديداد

خواهرم شهريور خواهرم شهـــــــريور قلبي ز طلا در دل اوست که محــبت ز ازل خفته در آب و گـــــــل اوست عشق و انصاف و وفا مهر و صفا در سر اوست رحـــــم در مذهب او يک عمـــــل کامـل اوست دختری ساده و بی خدشه و شيرين چو شهد که محـــــبت برفيقان هــــدف عــــــادل اوست آنچه اندوخـــت به زحمـــــت همــــه را داد بباد به کسانی که بقـــول حکـــما سائـــــل اوست سالهـــا سختـــی يک زندگـــــی تلـــــــخ بديد با تحـــمل بجــهان گفـــت که نــی قابل اوست گر تو خواهــی که بدانـی به چه علت ناز است خـــــون پاک پــــــدر و مـــــادر او در دل اوســت

ديداد

ای مادرم ... نامی بزرگتر از نام عزيز تو را تابحال در هيچ کتابی نديده ام و عشقی عظيمتر به عشق ترا در هيچ نقطه دنيا پيدا نکرده ام. مهر و صفا و محبت ترا ستايش ميکنم .

شهريور

ديداد عزيزم از شعر زيبايی که برای من سروده بودی متشکرم .فدای تو با اينهمه احساس لطيف که من نمی توانم پاسخ گو باشم .هميشه دوستت دارمو برايت بهترين ها را آرزو می کنم .خداوند پسر گلت را در پناه خود به بهترين وجه حفظ کند

فروردين

ديداد عزيزم از شعر زيبائی که برای شهريور مهربانم سرودی ممنونواقعا با کلام زيبايت از جانب ما حق مطلب را ادا کردی

فهيمه

سلام افتخار پيدا کردم که از وب شما ديدن کردم تقديم به همه اهل خانه پدر

خانه پدر

فهيمه نازنين ، افتخار همه ما اهالی خانه پدر آشنائی و حضور شما عزيزان مهربان و خوش فکر است . باز هم به ما سر بزن .از طرف همه اهالی خانه پدر

تو هر روز با دیدن مادر خود خدا را می بینی و بی جهت به دنبال خدای دیگری میگردی آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد با درود بر دل تنگ تو