هر آنچه هستی بپذیر

        و بهترینــــها را در یاب و بهـــا بخـــش

         زیرا تو مجموعه ای از بهترین ها هستی

                                                            بهمنه

           بهمنه عزیز هر چه گشتم متنی زیبا تر از آنچه خودت نوشته بودی 

          پیدا نکردم.

                                                 تولدت مبارک 

                                                           ۶بهمن

                                               

/ 2 نظر / 12 بازدید
اسپنددخت

بهمنه جان ، تولدت مبارک . به ياد روزهای خوب بچگی و بازيهای کودکانه ،وخاطرات خوش با هم بودن.سال خوش وموفقيت آميزی داشته باشی.

شهريور

بهمنه جون تولدت مبارک .هميشه عزيز دلم هستی .فدای تو