هر آنچه هستی بپذیر         و بهترینــــها را در یاب و بهـــا بخـــش          زیرا تو مجموعه ای از بهترین ها هستی                                                             ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید
                  ((مُهر مٍهر مٍهری مٍهر آ فرین     مُهره دل را بود مهر ونگین ))     تنهابیت شعری که پدرمان در همه عمر سرود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 54 بازدید
ای بهترین مادران ای مادرم                   ای فداکاروعزیز ای مادرم مهر ومحبت گر بود از نام تو ای مادرم    دوستی وراستی بود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
10 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
15 پست
مرداد 88
16 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
15 پست
اسفند 87
16 پست
بهمن 87
19 پست
دی 87
21 پست
آذر 87
20 پست
آبان 87
20 پست
مهر 87
24 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
20 پست
تیر 87
1 پست
تیر 86
44 پست
خرداد 86
33 پست
اسفند 85
18 پست
بهمن 85
13 پست
شعر
366 پست
وطن
21 پست
حکایت
48 پست