فرشته های امید

        

هر وقت دلت از زندگی گرفت

وقتی فکر میکنی هیچ دری از آسمان برویت باز نیست

و آنزمان که حضور گرم فرشته های خدا را احساس نمیکنی....

کافیست با نگاهی دقیق تر به اطرافت بنگری

شاید فرشته ای کوچک از طرف خداوند برایت لبخند امید بخشی

هدیه آورده باشد........

 

/ 8 نظر / 6 بازدید
ديداد

پوريای عزيزم روی ماه وصورت تپل ترا ار راه دور میبوسم. از ديدن عکس تو عزيز بسيار لذت بردم.

شهريور

سلام به هر چه پاکی است .واقعا وقتی به اطرافمان نگاه کنيم همه اش لطف پروردگار است .خدا را شکر واز اسپنددخت عزيز ممنون که اينهمه با احساس و با سليقه عکس عزيزانمان را در وب می گذارد که ما کيف کنيم.فدات بشم .پوريای خوشگل را هم قربون برم

مهری

پوريای عزيز عکس زيبای تو نازنين بر روی قلبم هميشه حک شده .فدای توو مامان و بابات .از اسپنددخت عزيز هم ممنون

مهرناز

اميدوارم هر چه زودتر از نزديک ببينمت.

فروردين

پوريای عزيزم نوه قشنگم متانت ومظلوميتت مرا بياد کودکی پدرت ايمان می اندازد اميد وارم زير سايه مادر مهربانت دانیا جان که همچون يک فرشته است وپدرت تندرست وخوشبخت زندگی کنی از اسپندخت مهربانم ممنونم که عکس زیبای تو نازنینم را در وب گذاشته تا زينت بخش صفحه باشد وطراوت ولبخند به لبهای ما بياورد

بهمنه

لهه

عزیز دلم امیدوارم همیشه سلامت وشاد باشی وخوشبختباشی خیلی خیلی دوست دارم

ای خدا

[گل][گل][گل][گل]