جشنواره اقاقیا

 

می خواهم از جشنواره اقاقیا بنویسم

پرده بی نظیر طبیعت درروزهای اردیبهشتی

که این بخش ، زندگی بهاری را به راستی بهشتی می کند

اقاقیا از اولین روزهای این ماه به گل می نشیند

هرقدرگرفتارروزمرگی باشی واز ناسازگاری روزگار تلخ کام

عطر شکوفه هایش مدهوشت می کند و برای دیدن و ستایش زیباییش نه به زیر پا

بلکه به آسمان و درگاه خداوندزیبایی ها باید چشم بدوزی

خوشه ها ی لطیفش با رنگهای دلنواز از سوی آسمان به زمینیان هدیه می شود

خوشه خوشه شادی و عشق

میتوان با یک نگاه سبد دل را از این هدیه هاپرکرد ،

 

همه روز با حضوراقاقیا زندگی کرد

زمینی ها را از یاد برد

درحس خوب اقاقیا شناورشد

راستی...

یک درخت اقاقیا بیرون پنجره خانه ما زندگی می کند

هرروز به آن سلام می کنم ، لبخند می زنم و می گویم که چقدردوستش دارم

بگذاربداند که بودنش زندگی می دهد

چند هفته دیگر گلهای شادو خوشرنگش  یکی یکی از شاخه جدا خواهد شد

و آنها را فرش خیابان خواهد کرد

و من منتظرش خواهم ماند تا اردیبهشت بعدی و شکوفه های اقاقیا

و بار دیگر زندگی...


/ 5 نظر / 19 بازدید
حسین.ر

سلام/ متن قشنگیه/ به من همسر بزن[گل]