/ 3 نظر / 210 بازدید
علیرضا آیت اللهی

سلام شب یلدایتان آغاز روزهای مدید و عدیده ی سعادت و سلامت سرکار عالی و خانواده ارجمند باد ؛ و این زمستان و همه ی زمستان ها روسیاه زندگی بهاریتان

ضیافت زندگی

سلام شب یلدا آمدیم وبسیار تفال زدیم ...برای خود ...برای فامیل و...وقتی که نیستید ویا خبری از شما نداریم برای خود نگران می شویم....دوستانتان نیز سراغی از ما نمی گیرند....متعجبم!!!!!وکمی نگران..

معصومه وهابی جولادی

سلام قائینی عزیز کم پیدایید!!! امیدوارم همواره موفق وسلامت باشید.