عشق

                                      

عشق چراغ زندگی .گرمی وجود و نیاز روح است با عشق همه چیز زیبا تر می نماید .عاشقانه زیستن و عاشقانه طلب یار کردن و در هوای یار دویدن و به امید دیدنش به همه جا نگریستن چون همه چیز از اوست نیرویی دیگرمی دهد .با عشق همیشه خود را تازه کنیم.

                                                                 ( شهریور )

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
شهريور

اسپند عزيزم .ممنونکه نوشته ناقص من را قابل متن وب دانستی

مطرب

می گويند خداوند عشق را به همه آفريده های خود عرضه کرد اما تنها انسان بود که آنرا پذيرفت . در زير بار اين امانت الهی آسمان و زمين تاب تحمل نداشتند تنها عده ای خاص از انسانها می توانند اين امانت را به صاحبش برگردانند. بار غم عشق اورا گردون ندارد تحمل چون می تواند کشيدن اين پيکر لاغر من قصه عشق را <عمان سامانی > در مقدمه کتاب گنجينه اسرارش به زيبائی بيان کرده است . شهريور عزيز قلم زيبائی داری .نوشته هايت بعضی وقتها اشک از چشمانم جاری می کند .مخصوصا آنهائی که در باره مادر نوشته ايد . با آرزوی شادی و بهروزی برای همه اعضای خانه پدر مخصوصا مادر ارجمندتان .

شهريور

مطرب عزيزم .با تشکر از حضور با ارزش شما در خانه پدر.ممنونم از محبت شما .شما با رفتار و کردارتان وبا صفای بی حدتان که هميشه شامل حال ما است نشانه ای از لطف پروردگار هستيد .هميشه در پناه خدا شما وهمه خانواده محترمتان محفوظ باشيد.

ديداد

شهريور عزيزم ...از گرمی و گفته های زيبای تو عزيز هميشه لذت ميبرم .

فروردين

زيبائی متنت وعکس زيبای انتخاب اسپندخت عزيزم ممنون موفق باشی