پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

سعدی

  معلمت همه شوخی ودلبری آموخت جفاونازوعتاب وستمگری آموخت غلام آن لب ضحاک وچشم فتانم که کیدوسحربه ضحاک وسامری آموخت مگردهان توآموخت تنگی ازدل من وجودمن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 58 بازدید