پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

باران امید

    شـــعر انـعکاس آرزوهــای نهانی است تصویری از پیچیدگی های روانی استتصـــویری از روح لطیــــف کــودکانه آیــــینه ای در امـــــتداد مــهربانیمــثل فــرو افتادن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 40 بازدید