پست های ارسال شده در دی سال 1387

سائس

      باز هـــــــــــم، اندر تب و تاب آمدم   با صـراحـــــــــــــیِ  مـیِ ناب آمدم دیده و چشـــــــمِ مـن اندر  انتظار  از پـیِ دیــــــــــــــــــدار ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 48 بازدید