پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

مولـــوی

                                    در عشق.. زنده باید .. کز مرُده هیــــــــــــــچ نایــــد دانی که کیست زنده؟ آن .. کو،                                     ز عشــــــق ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 46 بازدید

نیـــاز ( سروده ای از دکتر علی شریعتی )

                      وقتی که دیگر نبود ،                   من به بودنش نیازمند شدم.   وقتی که دیگر رفت ،                   من در انتظار آمدنش نشستم.       وقتی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 73 بازدید

تاگــو ر

                                    ممکن از ناممکن میپرسد : « خانه ات کجاست ؟ » پاسخ میدهد : « در رو یاهای یک ناتوان . »
/ 4 نظر / 53 بازدید

احمد شاملو

       نومیدان را امیدوار خواسته ایمتا تبار یزدانی انسانسلطنت جاویدانش رادر قلمرو خاکباز یابدکتاب رسالت ما محبت است و زیبائی
/ 5 نظر / 40 بازدید

و خــــدا .....

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------             تصویر زیبای بالا کار جوانان باذوق در و بلاگ « کافه عکس » میباشد .                                          http://cafeax.blogfa.com/
/ 4 نظر / 50 بازدید