پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

بارش

                                      چنان دیدم دوش که خداوند جهان را شست در بارش لطیف آسمانی خویش و بامداد جهان را در آفتاب گستردتا خشک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 47 بازدید

شور زندگی

عشق شور زندگی بهمراه دارد . عشق جوانی با خود می آورد . عشق مهربانی وگذشت می آموزد                                                                      ( فروردین ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 41 بازدید

مادرم

                                          مادر عزیزم گل همیشه بهارم امید وارم همیشه با طراوت وشاد اب باشی دستهای با محبتت را بوسه باران ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 42 بازدید