پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

گل وحشی

                                                                    ای گل ِ وحشی که از شکاف ِ دیوار ِ شکسته ای روییده ای تو را بیرون خواهم کشید و بر کف ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 42 بازدید