پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

برای همه شما که قلبهایتان شفاف است

                                                        من اناری را میکنم دانه به دل میگویم ، خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود......                                 ( سهراب سپهری ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   با ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 46 بازدید

سبزه عید

  یکی از سنتهای بسیار زیبای ماایرانیان در استقبال از سال جدید ،                                                                                          سبز کردن انواع بذر است و شروع ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 48 بازدید