پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

هر آنچه هستی بپذیر         و بهترینــــها را در یاب و بهـــا بخـــش          زیرا تو مجموعه ای از بهترین ها هستی                                                             ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید
                  ((مُهر مٍهر مٍهری مٍهر آ فرین     مُهره دل را بود مهر ونگین ))     تنهابیت شعری که پدرمان در همه عمر سرود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 54 بازدید
ای بهترین مادران ای مادرم                   ای فداکاروعزیز ای مادرم مهر ومحبت گر بود از نام تو ای مادرم    دوستی وراستی بود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید