خدایا

خدایا
مگذار دعا کنم
که مرا از دشواری ها و خطر های زندگی
مصون داری؛
بلکه دعا کنم تا در رویارویی با آنها
بی باک و شجاع باشم.
مگذار از تو بخواهم
درد مرا تسکین دهی؛
بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش
.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
ديداد

در طول راه زندگی و مشگلات روز مره .. که همواره دارای پستی و بلندی های بسياری را داراست فقط صبر و بردباری و نيت پاک و استقامت تنها راه مقابله با آنهاست. و ... زمان ....بخش ديکری از آن است. شانس خوب هم کمک ميکند.

شهريور

خدايا قبل از اينکه درد دهی تحمل آن را بده که ذليل نشوم .آنچه برايم مقدر کرده ای در کمال شکر گزاری می پذيرم و از تومی خواهم قدرت و بينش لازم را در درک زندگی داشته باشم وبدانم به دنيا نيامده ام که خوش باشم ..که بی خيال باشم ...آمده ام تا مسير تکامل را بپيمايم ودر اين مسير از تو ياری می خواهم وآنچه در اين راه برايم پيش می آيد می دانم که گامی است به سوی تعالی.انشاالله.تو آنقدر مرا و همه انسان ها را که خلق کرده ای دوست داری که لحظه ای هیچ کداممان را تنها نمی گذاری .دوستت دارم با عشق

فروردين

خداوند ا از تو ممنونم برای همه چيزهائی که ميتوانستی بدهی وندادی وهمه چيزهائی که لياقتش را نداشتم ودادی تورا شکر ميکنم به همه داده ها وندادهات خداوندامارا از وسوسه های شيطانی . کينه ها وبخل مصون بدار