مناجات خواجه عبدالله انصاری :

الهی روزگاری تو را میجستم خود را می یافتم ، اکنون خود را میجویم تو را می یابم ، ای محب را یاد و انس را یادگار ، چون حاضری این جستن به چه کار؟

/ 6 نظر / 8 بازدید
شهريور

خدايا گرمی دستم وجود تو را به ياد می آورد .طپش قلبم صدای تو را زمزمه می کند و تمام وجودم تو را می خواند مرا درياب که آن کنم که تو می خواهی .خدايا به من قدرت ظلم کردن را نده .به من توانايی آزار کسی را نده .خدايا مرا به حال خودم وا نگذار .الهی آمين

شهريور

اسپنددخت عزيزم از اينهمه ظرافت ممنون .خانه پدر از وجود تو گرمی گرفته واقعا متشکرم

مطرب

وب شما گل بود حال به پروانه هم آراسته شد . برای من که خيلی جالب بود . عمرتان دراز و پر ثمر و سايه مهری عزيز بر سرتان مستدام باشد.

خانه پدر

هميشه حضور شما برايمان مايه دلگرميست

فروردين

واقعا هردفعه مثل دفعه قبل زيبا وبا احساس کوتاه ودلنشين از تصاوير زيبايت ممنون

ديداد