فردا ( علی رشوند )

 

دگر گونی با باور دگرگونی آغاز می شود

و فردا با با پذیرفتن فردا

به آسمان بلند سوگند

به آفتاب تابنده 

 به رود پوینده 

 به کوه پایدار که ساییده می شود

و شره های آبهای بهاری آن را می ساید

که تو نخست باید فردا را با ور کنی

با همه توان تا درد های چسبیده امروز ریشه کن شود

و آبهای وامانده روان شود و....

تو فردا را به نیک ترین شکل باید ببینی

تا فردا نیک ترین شکل را به امروز بیاورد

این که فردا در روند آمدن خود (امروز) می شود

همچنانکه کودک --جوان

و جوان    پیر

داستان ما نیست

این که فردا  به هنگام امروز شدن شکل امروز نخواهد بود

داستان بزرگ ماست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با تشکر از آقای « علی رشوند » که اجازه دادند از نوشته های زیبا و عمیق ایشان در وبلاگ  ( هرانک ) در اینجا استفاده کنیم   .

                          http://www.rashvand5286.persianblog.ir/

/ 3 نظر / 7 بازدید
شهريور

آقای رشوند دوست خوب خانه پدر .بسيار شعر زيبايی بود و با باور تلاش برای فردای بهتر امروز زيبايی خواهيم داشت.با باور دگرگونی ميتوانيم خود را متحول کنيم.

ثريا

مثل برگ گل زيباست .

ای خدا

[گل] [گل] [گل]