ای مادرم

 

 

                                     

ای مادرم ... نامی بزرگتر از نام عزیز تو را تابحال در هیچ کتابی ندیده ام و عشقی عظیمتر به عشق ترا در هیچ نقطه دنیا پیدا نکرده ام. مهر و صفا و محبت ترا ستایش میکنم .

                                        (دیــــداد )

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهری

پسر عزيزم از نوشته های تو که یک دنیا عشق ومحبت است لذت می برم .و دعایی که در برابر لطف و صفای تو برایت می توانم بکنم اینکه : الهی همان محبتی که پسرم به من دارد فرزندش نثارش کند .خدايا از عزيزش هميشه خير ببيند .و روزهای موفقيت و سر بلندی اش را شاهد باشد .الهی آمين.

فروردين

ديداد مهربانم به اميد ديدارت لحظه شماری ميکنيم