عزیزانم سلام و خوش آ مد به همه شما که با ورود خود به ( خانه پدر ) مل همیشه عشق و شادی به همراه میاورید . گرمی وجودتان زندگیم را معنا داده است . همیشه چشم به راهتان هستم .

مادرتان ( مهری ) 

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید

ما چقدر دير متوجه مي شويم که زندگي يعني همان روزهايي که زود گذشتن آن را آرزو مي

شهريور

مادرم دوستت دارم و از اينکه ثروت به اين عظيمی به همه ما هديه دادی ممنون (وجود خواهر ها و برادر های خوب)جای پايت را ميبوسم

فروردين

مادر عزيزم الگوی صبر وبردباری الگوی محبت وگذشت .دوستت دارم وبه حد پرستش ستايشت ميکنم.بی سبب نبود که پدرم نام تو را مهری ناميد .اميد وارم منهم بتوانم مانند تو (چون نامت ) خدای مهر باشم