خواجه عبدالله انصاری

کریما خود بر گرفتی و کس نگفت که بردار ، اکنون که بر گرفتی مگذار و در سایه لطف خود میدار و جز به فضل و رحمت خود مسپار

/ 5 نظر / 4 بازدید
شهريور

بار خدايا تو کجايی که هر دم صدايت می زنم از من به خودم نزديک تری .تو چقدر به فکر مايی که از تمام لحظه ها با ما بيشتری .يا خدا از من سير مشو .نااميد مشو .و فرصت جبران خطا هايم را به من ببخش .الهی به اميد تو

علی رشوند

سلام بر مجموعه صميمی خانه پدر حضورتان در عرصه دنيای مجازی و واقعی پردوام باد آمين ارادتمند هرانک اين هم هر آنکی بود که غلغلکم کرد برای نوشتن اين دعا

شهريور

فروردين

خداوندا توراسپاس برای همه زيبائيهائی که آفريدی چشمی دادی که ببينم وزبانی دادی که شکر نعمتهايت رابکنم آنی منرا به خودم وا نگذار وايمانم را سست مکن آمين

نينا شفيعي

شهريور عزيزم با اين روزهای شلوغ هر روز به خانه شما سر ميزنم. وتمام نوشته های زيبا را می خوانم. ولی فبول ندارم هرچه بکاريم درو می کنيم موقعی هم پيش می ايد که کاشته ما آفت بزند. وهيچ چيز درو نکنيم ؟