مادر و پدر عزیز :

                            

.....این کودکان ، فرزندان شما نی اند . آنان پســـران و دخـــتران اشتیاق

حیاتند و هم از برای او . از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند،همراهیتان

کنند ، اما از شما نباشند . به آنان عشق خود توانید داد اما اندیشه خود را

هرگز ، که ایشان را افکاری دیگر به سر است . جسمشان را مــــاوائی

توانید داد ، اما روحشان را نه ، که روح آنان ساکن خانــه های فرداست

و دیدار فردا بر شما میسر نگردد. حتی در رویاهایتان . شـــما را شــاید

تلاشی سخت که همسان آنان شوید اما زهی خیال باطل که ایشــان

را به گونه خویش در آورید ، که زندگانی واپس رود ، نه در انتظار دیروز

درنگ کند . وباری شما چون کمانید که اولادتان همچون پیکــــان هائی

سرشار از زندگــی از آن رها شوند و به پیـــش روند و تیرانداز ، نشانه

را در طریقت بی انتها نظاره کند و به نیروی او اندامــــتان خمیده شود.

که تیرش تیز تر رود و در دشت نشیند پس شادمان می بایدتان ، چون

او هم شـــفیق تیرست که میرود و هم رفــــــیق کمان که می ماند .

                                                      ( جبران خلیل جبران )

 

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
پيام

سلام دوست خوبم از نظر ممنون وب شما هم بسيار زيباست !

نينا شفيعي

شهريور وسپندخت عزيز. خانواده محترم . برايم خيلی جالب است که وب را خانوادگی کرديد منو دخترم هم باهم وب را مينويسيم هر کدام از يک گوشه دنيای بزرگ َ کوچک. تنها سرگرمی من تنها هين صفحات وشما عزيزانيد. هرروز سر ميزنم . منهم عاشق نوشته های پيامبر ديوانه ام.

شهريور

يک روز با شوق زندگی دست در دست پدرو مادرم بهر طرف می دويدم و ديری نگذشت که روحم هوای پرواز کرد نگاهم به چشمهای آنها ودلم در خيال پرواز .آرام پرها را باز کردم ودر حالی که به خیال خودم اوج ميگرفتم نور عشقی را که از خانه پدر به چشم می خورد می دیدم .پدر و مادرم در حالی که پنهانی چشم های خیسشان را پاک می کردند به من لبخند می زدند و دست تکان می دادند .آنها به من آموختند که پرواز پسرم را با لبخند و عشق نگاه کنم و همیشه آشیان کوچک عشق را برای او و همسفر زیبایش گرم نگه دارم

شهريور

نينای عزيزم متشکر يم اميد وارم هميشه شاد باشی

اسپنددخت

نينا ، مهربانم ممنون

فروردين

نينای عزيم از اينکه شما را در جمع خانوادگيمان می بينم منهم به نوبه خود خوش امد می گويم دوستان خانه ما به همه ما تعلق دارند خيلی خوش امديد

saleh hahsemi

مطلب خوبي بود زنگ فيلم جواهري در قصر براي موبايل http://www.salehforum.com/showthread.php?tid=375