برای خواهرم شهریور

        

     خواهرم شهـــــــریور قلبی ز طلا در دل اوست
     که محــبت ز ازل خفته در آب و گـــــــل اوست
      عشق و انصاف و وفا مهر و صفا در سر اوست
     رحـــــم در مذهب او یک عمـــــل کامـل اوست
     دختری ساده و بی خدشه و شیرین چو شهد
     که محـــــبت برفیقان هــــدف عــــــادل اوست
     آنچه اندوخـــت به زحمـــــت همــــه را داد بباد
     به کسانی که بقـــول حکـــما سائـــــل اوست
     سالهـــا سختـــی یک زندگـــــی تلـــــــخ بدید
     با تحـــمل بجــهان گفـــت که نــی قابل اوست
     گر تو خواهــی که بدانـی به چه علت ناز است
     خـــــون پاک پــــــدر و مـــــادر او در دل اوســت

                                                   ( دیــــداد )

/ 5 نظر / 29 بازدید
شهريور

ديداد عزيزم من به فدای تو و اينهمه احساس ومحبت اميدوارم هميشه خوب و سلامت باشی از لطفت ممنون

فروردين

خداوند نعمت بزرگی برای من آفريد انهم وجود شهريور نازنينم است . همبازی طفولیت . رازدار نوجوانیم . راهنمای جوانیم . دوست وغمخوار همیشگیم . مونس تنهائیم . خداوند برای ما حفظش گند وسلامت بدارد

شهريور

فروردين نازنينم .اگر کسی از تو می خواست بهترين گنجی که داری به او هديه کنی چه می کردی؟و من برای تمام عمرم به خاطر هديه زيبا تو الهه نازنينم زيباترين گنج که به من و پسرم دادی از تو سپاسگزارم.

مطرب

به نظر من به ويژگيهای شهريور عزيز بايد خيلی چيزهای ديگر هم اضافه کرد از جمله : شهريور عزيز سعه صدر بالائی دارد شهريور عزيز در موقعيتهای دشوار کاری و زندگی خودش را نمی بازد شهريور عزيز رئيس خيلی خوبی ست شهريور عزيز به معنی واقعی کلمه يک خانوم است .

شهريور

مطرب عزيزم دوست وبرادر نازنينم در مکتب دوستی شما آموختم که هر چه درخت پر بار تر است سرش زير تر است و من به داشتن دوست فهيم و مهربانی چون شما افتخار می کنم.