فردوسی

                           

 

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
همان گنج دینار و کاخ بلند
نخواهد بدن مر تو را سودمند
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکوئی
تو داد و دهش کن فریدون توئی

 

                                                      (فردوسی) 
                              

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
خسرو

درود بر فردوسی بزرگ و آنهائی که راه او را ميفهمندو میپيمايند

شهريور

زيبا ترين سخن آن بزرگوار که امروزه همه فرياد ميکنند: توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پير برنا بود

ديداد

فردوسی را بايد پدر راستین فرهنگ ايران زمين دانست ... او همانند يک طراح هنرمند که با کلمات اصيل پارسی و دانش و خرد خداداديش کتاب شاهنامه را به ساده ترين و پر معناترين گنجينه باارزش برای ما برجاگذاشته است, قابل ستایش و سالروزشت مقدس است.

فروردين

افتخار ما ايرانی ها اثر زيبای شاهنامه فردوسی اين شاعر نامی است درود بر فردوسی