تولد بنفشه ها

                              

بلاخره برفها هم آب شدند و هر کجا که نگاه میکنیم

بنفشه های کوچک ، سر از زیر خاکهای  ســـرد  و

سخت در آوردند و با صورتهای لطیفشان به ما مژده

میدهند که گاهی میشــــــــود در اوج لطافـــــــت و

شکنندگی ، حریف  سهمگین و بیرحم را شکست داد

میشود پا در زنجیر زمین یخزده داشت و به خورشیــد

بی فروغی که از دوردستها نگاهی به ما دارد لبخنــد

شوق زد و سلام داد.

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
زری

سلام

الهه

خاله اسی عزيزم مثل هميشه با ذوق با احساس

فروردين

اسپنددخت عزيزم تو با کلام و احساسات پاکت خانه پدر را زنده نگه ميداری و بهار را به خانه ما آوردی ممنونم

شهريور

مي شود سکوت کرد ومنتظر بود .می شود دعا کرد واميدوار بود .مي شود نگاه کرد ورنگ ها را پر فروغ تر ديد .و می شود .........اگر ما بخواهيم و به خدا اميدوار باشيم.

شهريور

زری جان سلام باز هم بهما سر بزن