خانه پدر

        

     خواهرم شهـــــــریور قلبی ز طلا در دل اوست
     که محــبت ز ازل خفته در آب و گـــــــل اوست
      عشق و انصاف و وفا مهر و صفا در سر اوست
     رحـــــم در مذهب او یک عمـــــل کامـل اوست
     دختری ساده و بی خدشه و شیرین چو شهد
     که محـــــبت برفیقان هــــدف عــــــادل اوست
     آنچه اندوخـــت به زحمـــــت همــــه را داد بباد
     به کسانی که بقـــول حکـــما سائـــــل اوست
     سالهـــا سختـــی یک زندگـــــی تلـــــــخ بدید
     با تحـــمل بجــهان گفـــت که نــی قابل اوست
     گر تو خواهــی که بدانـی به چه علت ناز است
     خـــــون پاک پــــــدر و مـــــادر او در دل اوســت

                                                   ( دیــــداد )

نوشته شده در ۱۳۸٦/٢/٢ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ توسط قائینی نظرات ()

Design By : Pars Skin