خانه پدر

ما ز بالاییم و بالا می رویمما از آن جا و از این جا نیستیملااله اندر پی الالله است همچو موج از خود برآوردیم سرخوانده​ای انا الیه راجعوناختر ما نیست در دور قمرای سخن خاموش کن با ما میاای که هستی ، راه را برما مبند

 

ما ز دریاییم و دریا می رویمما ز بی​جاییم و بی​جا می رویمهمچو لا ما هم به الا می رویم باز هم در خود تماشا می رویم تا بدانی که کجاها می رویملاجرم فوق ثریا می رویمبین که ما از رشک بی​ما می رویمما به کوه قاف و عنقا می رویم

 

                                                                                            ( مولوی )                                                                               

   

نوشته شده در ۱۳۸٥/۱٢/۱٩ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ توسط قائینی نظرات ()

Design By : Pars Skin