خانه پدر

   
دوازده ماه هر سال از تو جان یافت
به هر سالت همان ماهت کند یاد
گلستانیست از ماه های هر سال
پدر یادت کنیم هر دم به هر ماه
نام پارسی- نام پهلوی - اوستایی - نام فرشتگان
-------------------------------------------------------------
فروردین- فرورتین- فره وشی- فروهر-نیرو پیشرفت
اردیبهشت- ارتاوهیشتا- اشاوهیشتا -بهترین راستی و پاکی
خرداد - خردات - هنورو تات- تندرستی و رسایی
تیر - تیشتر - تیشتریه - ستاره باران
امرداد - امرتات - آمرتات - بی مرگی. جاودانی
شهریور - شهریور - کشریا وریا- شهریاری. نیرومند
مهر - میتر - میثر - دوستی. پیمان
آبان - ابان - اپم - آبها. هنگام آب. پاکی
آذر - اتور - اتر. ادر - آتش. فروغ
دی - د زو - د زوه. دثوش - آفریدگار.آفریننده
بهمن - وهومن - وهو منه - اندیشه نیک. عادل
سپندارمذ - سپندارمت- سپنتا آرمنیتی- فروتنی و مهرپاک
درود برعشق به اندیشه پاک پدر و مادرگرامیمان
از صدای سخن عشق ندیدم بهتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند

 

                                                                                     ( دیداد  )

نوشته شده در ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ توسط قائینی نظرات ()

Design By : Pars Skin